• Adresa: loc Chişirid, nr. 216, comuna Nojorid, jud Bihor
  • Phone: +4 0741 771 885 / +4 0740 056 173
  • Fax: +4 0359 235 847
  • Tariful este cuprins între 1 800 – 2 500 lei în funcție de nevoile beneficiarului